Kärsitkö allergiasairaudesta?

Hengitystieallergia

Teollistuminen ja elintapojen muutokset ovat aiheuttaneet yhä useammalle hengitystieallergioita. Siedätyshoito voi auttaa potilaita saamaan allergiansa hallintaan immuunijärjestelmää ohjaamalla.

Allergiaa? Apua on saatavilla.

Allergista nuhaa (heinänuhaa) ja allergista astmaa pidetään yhä useammin tauteina, joita tulee hoitaa yhdessä. Allergian hallintaan saamiseen on erittäin hyvät mahdollisuudet.

Maailmanlaajuinen ongelma

Tietoa hengitystieallergiasta
Koko maailmassa 400–500 miljoonaa ihmistä kärsii allergisesta nuhasta, josta usein käytetään myös nimitystä heinänuha. 10–20 %:lla näistä oireet eivät ole hallinnassa. Siedätyshoito voi auttaa allergiapotilaita, jotka eivät saa riittävästi apua oirelääkkeistä.
Allergisen nuhan ja allergisen astman välinen suhde
On yleisesti tunnettua, että hengitystieallergia voi johtaa sekä allergiseen nuhaan (heinänuhaan) että allergiseen astmaan. Ennen näitä tauteja hoidettiin erikseen, mutta nykyään niitä pidetään yhä useammin saman allergiataudin oireina.
Allergian hoitaminen eri tavoin
Siedätyshoidon ja lyhytvaikutteisen oirelääkityksen välillä on tärkeä ero. Siedätyshoito ohjaa elimistön immuunijärjestelmää sietämään allergiaa aiheuttavaa ainetta (allergeenia) paremmin. Taudin kulkua voidaan näin ohjata myönteisempään suuntaan.
Last updated: 2017.03.14