Omistajat

Omistajamme tukevat yhteiskuntaa

Tukemalla sitoutumatonta huippututkimusta omistajamme pyrkivät edistämään ihmisten terveyttä ja hyvinvointia merkittävällä tavalla.

Vakaa omistajarakenne

Vaikka ALK onkin listattuna NASDAQ Copenhagen (OMX: ALK B)-pörssissä on ALK:n omistajarakenne poikkeuksellisen vakaa. Kaksi osakkeenomistajaa on ilmoittanut omistavansa vähintään 5 % osakkeistamme kesäkuussa 2016.

Lundbeck-rahasto omistaa 40,3 % (mukaan lukien A-osakkeet) ja tanskalainen eläkerahasto ATP omistaa 5,1 %. 30 suurimmasta osakkeenomistajasta 27 on kansainvälisiä sijoituslaitoksia, joista suurin osa on Pohjois-Amerikasta, Iso-Britanniasta ja Pohjoismaista. Kansainvälisen omistajuuden osuus on noin 22 %, mikä vastaa 39 %:a osakepääomasta.

Lundbeck-rahasto on alakohtainen rahasto, jonka sijoitukset vaikuttavat ihmisten elämään ja hyvinvointiin tukemalla tieteellistä tutkimusta. Rahasto käyttää ALK-sijoituksensa tuoton tähän tarkoitukseen.

Lundbeck-rahasto on yksi suurimmista alakohtaisista rahastoista Tanskassa. Sen kokonaisarvo on yli 50 miljardia Tanskan kruunua , ja se tukee sitoutumatonta biolääketieteellistä tutkimusta 400-500 miljoonalla Tanskan kruunulla vuosittain.

Esimerkkejä Lundbeck-rahaston myöntämistä apurahoista:

2013
Viisivuotisen Lundbeck-rahaston rahoittaman tutkimusprojektin puitteissa allergiatutkija Jacob Pontoppidan Thyssen on tutkinut astman kehittymistä keuhkoissa sekä allergian kehittymistä limakalvoilla ja iholla jonkin aineen muun ihoalueen kautta elimistöön tunkeutumisen seurauksena.
2014
Lastenlääkäri Klaus Bønnelykke Dansk BørneAstma Centeristä (COPSAC) sai Lundbeck-rahastolta 10 miljoonan Tanskan kruunun tutkimusapurahan astman geneettisen kontrollin kartoittamista varten, minkä myötä ehkäisevien menetelmien ja hoidon laatua voidaan parantaa.
2015
Immunologi Vasileios Bekiaris sai Lundbeck-rahastolta 10 miljoonan Tanskan kruunun tutkimusapurahan. Rahat käytetään selvittämään, kuinka immuunijärjestelmän valkosolut tunnistavat skleroottisen kudoksen vapauttamat kemialliset signaalit.

Lundbeck-rahaston yleiskatsaus

ALK:n määräävä osakkeenomistaja

ALK:n suurin osakkeenomistaja, joka hallinnoi 67 % äänistä (40 % pääomasta).

Rahasto on tukenut allergia- ja astmatutkimusta 126 miljoonalla Tanskan kruunulla.

Vuonna 2017 Lundbeck-rahaston tutkimusapurahojen määrä oli yhteensä 507 miljoonaa Tanskan kruunua.
Last updated: 2018.08.28