Talk by ALK on koulutuskonsepti, jonka tarkoituksena on tukea terveyden- ja sairaanhoidossa toimivia ammattilaisia tarjoamalla tietoa, taitoa ja kokemuksia allergian ja sen hoidon saralta. Täältä löytyy mm. tietoa koulutuksista ja webinaareista sekä materiaalia avuksi allergisten potilaiden hoitoon. Let’s Talk!

Talk Play

Täällä voit tutustua digitaalisen tietopankkimme sisältöön. Tietopankista löydät ajankohtaisia allergiaa ja sen hoitoa käsitteleviä filmejä ja asiantuntijahaastatteluja. Filmit ovat ALK:n laatimia ja tuottamia.

ITULAZAX

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. 

ITULAZAX® kylmäkuivattu tabletti. Koivun siitepölystä standardisoitu allergeeniuute (Betula verrucosa) 12 SQ-Bet.

Käyttöaiheet: Itulazax on tarkoitettu aikuisille potilaille, joilla on koivuhomologin siitepölyn (koivu, leppä, euroopanvalkopyökki, pähkinäpensas, tammi, euroopanpyökki) aiheuttama kohtalainen tai vaikea allerginen nuha ja/tai konjunktiviitti. Itulazax on tarkoitettu potilaille, joilla on todettu esitietojen perusteella allergiaoireita oirelääkityksestä huolimatta ja joilla on saatu positiivinen tulos herkistymisestä koivuhomologiryhmään kuuluvalle siitepölylle (ihopistokokeessa ja/tai spesifisessä IgE‑testissä).

Annostus: Yksi kylmäkuivattu tabletti päivittäin. Itulazax-hoidon aloittamista suositellaan ennen siitepölykauden alkamista, ja hoitoa jatketaan puiden siitepölykauden ajan. Kliininen vaikutus puiden (koivuhomologien) siitepölykaudella on osoitettu, mikäli hoito aloitetaan vähintään 16 viikkoa ennen odotettua puiden (koivuhomologien) siitepölykauden alkua ja sitä jatketaan siitepölykauden ajan. Kansainvälisten hoitosuositusten mukaan allergian siedätyshoitoon tarvitaan 3 vuoden hoitojakso, jotta saavutetaan sairauden kulkua muuntava vaikutus. Jos ensimmäisen Itulazax-hoitovuoden aikana ei havaita lainkaan paranemista, hoitoa ei ole aihetta jatkaa. Itulazax-hoidon saa aloittaa allergisten sairauksien hoitoon perehtynyt lääkäri. Ensimmäinen tabletti otetaan lääkärin valvonnassa, ja potilasta on tarkkailtava vähintään puolen tunnin ajan. Tällöin on mahdollisuus keskusteluun ja mahdollisten välittömien haittavaikutusten hoitamiseen. Jos Itulazax-hoito keskeytyy yli 7 vuorokauden ajaksi, on suositeltavaa ottaa yhteyttä lääkäriin ennen hoidon jatkamista.

Vasta-aiheet: Yliherkkyys apuaineille. Potilaat, joilla FEV1 on < 70 % viitearvosta (riittävän lääkehoidon jälkeen) hoidon alussa. Potilaat, joilla on ollut vaikea astman pahenemisvaihe 3:n viime kuukauden aikana ennen hoidon aloitusta. Potilaat, joiden astma ei ole ollut hyvässä hoitotasapainossa 3:n viime kuukauden aikana ennen hoidon aloitusta. Potilaat, joilla on aktiivinen (hoitoon vastaamaton) systeeminen autoimmuunisairaus, immuunijärjestelmän puutteita, immuunivajavuuksia tai immunosuppressiota. Potilaat, joilla on kliinisesti relevantteja pahanlaatuisia neoplastisia sairauksia. Potilaat, joilla on akuutti vaikea suun tulehdus tai suun haavaumia.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Vaikeat systeemiset allergiset reaktiot Hoito on lopetettava ja otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos potilaalla esiintyy vaikeita systeemisiä allergisia reaktioita, vaikeaa astman pahenemista, vaikeaa nielun turvotusta, nielemisvaikeuksia, hengitysvaikeuksia, äänen muutoksia, hypotensiota tai täysinäisyyden tunnetta nielussa. Systeemisten oireiden ilmaantumisvaiheessa voi esiintyä punoitusta, kutinaa, kuumuuden tunnetta, yleistä huonoa oloa ja agitaatiota/ahdistuneisuutta. Adrenaliini on yksi vaihtoehto vaikeiden systeemisten allergisten reaktioiden hoitamiseen. Adrenaliinin vaikutus saattaa voimistua ja seuraukset johtaa jopa kuolemaan potilailla, joita hoidetaan trisyklisillä masennuslääkkeillä, monoamiinioksidaasin estäjillä (MAO:n estäjät) ja/tai COMT:n estäjillä. Adrenaliinin vaikutus saattaa olla heikompi potilailla, jotka käyttävät beetasalpaajia. Sydäntautipotilaille vaikeiden systeemisten allergisten reaktioiden ilmaantuminen saattaa aiheuttaa suuremman vaaran. Kliinistä kokemusta sydäntautipotilaiden Itulazax-hoidosta on vain vähän. Allergian siedätyshoidon määräämisessä potilaille, joilla on vaikea verenkiertoelinten sairaus, on noudatettava varovaisuutta. Itulazax-hoidon aloittamista on harkittava huolellisesti, jos potilaalla on aiemmin esiintynyt systeeminen allerginen reaktio ihon alle annettua puun siitepölyn siedätyshoitoa vastaan, ja toimenpiteisiin mahdollisten reaktioiden varalta on varauduttava. Astma Astma on systeemisten allergisten reaktioiden tunnettu riskitekijä.

Vaikea astman pahenemisvaihe edellisten 12 kuukauden aikana on tulevien pahenemisvaiheiden tunnettu riskitekijä. Potilaita, joilla on astma, on kehotettava hakeutumaan välittömästi hoitoon, jos astma pahenee äkillisesti. Akuuttia hengitystieinfektiota sairastavilla astmapotilailla Itulazax-hoidon aloittamista on siirrettävä, kunnes infektio on ohi. Suun tulehdus Potilaille, jolla on vaikea suun tulehdus, haavoja suussa tai joille on äskettäin tehty suun kirurgisia toimenpiteitä, mukaan lukien hampaanpoisto, tai jotka ovat äskettäin menettäneet hampaan, Itulazax-hoidon aloittamista on lykättävä ja meneillään oleva hoito on keskeytettävä siksi aikaa, että suuontelo voi parantua. Paikalliset allergiset reaktiot Paikallisia allergisia reaktioita on odotettavissa hoitojakson aikana. Nämä reaktiot ovat yleensä lieviä tai kohtalaisia, mutta vaikeampiakin reaktioita voi esiintyä. Muutaman ensimmäisen hoitopäivän aikana, kun valmistetta otetaan kotona, voi ilmetä haittavaikutuksia, joita ei esiintynyt ensimmäisenä hoitopäivänä. Jos hoito aiheuttaa huomattavia paikallisia haittavaikutuksia, on harkittava allergialääkitystä (esim. antihistamiineja). Eosinofiilinen ruokatorvitulehdus Potilaiden, joilla on vaikeita tai pitkittyneitä gastroesofageaalisia oireita on syytä hakeutua lääkärin hoitoon. Remissiossa olevat autoimmuunisairaudet Itulazax-valmisteen määräämisessä on noudatettava varovaisuutta. Samanaikainen rokottaminen Rokote voidaan antaa Itulazax-hoitoa keskeyttämättä, kun potilaan yleinen terveydentila on arvioitu.

Yhteisvaikutukset: Samanaikainen hoito oireenmukaisilla allergialääkkeillä voi lisätä potilaan toleranssia siedätyshoidolle. Tämä on otettava huomioon tällaista lääkitystä lopetettaessa.

Raskaus ja imetys: Itulazax-hoitoa ei pidä aloittaa raskauden aikana. Itulazax-valmisteen käytöstä ei ole odotettavissa vaikutuksia imeväisiin.

Haittavaikutukset: Lieviä tai kohtalaisia paikallisia allergisia reaktioita voi esiintyä. Nämä ilmenevät muutaman ensimmäisen hoitopäivän aikana ja jotka häviävät muutaman kuukauden aikana (usein viikossa tai kahdessa). Useimmissa tapauksissa reaktio alkaa 10 minuutin kuluessa Itulazax-valmisteen ottamisesta ja laantuu tunnin kuluessa. Vaikeampia paikallisia allergisia reaktioita voi esiintyä.

Erittäin tavalliset haittavaikutukset: Suun turvotus, suun kutina, suun parestesia, kielen kutina, korvien kutina, nielun ärsytys

Tavalliset haittavaikutukset: Nuha, oraalinen allergiaoireyhtymä, dysgeusia. Yskä, nielun kuivuus, ääntöhäiriö, hengenahdistus, suunielun kipu, nielun turvotus, nielun parestesia. Vatsakipu, ripuli, dyspepsia, dysfagia, gastroesofageaalinen refluksitauti, glossodynia, suun hypestesia, huulten turvotus, huulten kutina, pahoinvointi, epämiellyttävä tunne suussa, suun limakalvon rakkulat, suutulehdus, kielen turvotus. Urtikaria. Rintakipu, vierasesinetuntemus.

Pakkaukset ja hinnat: Läpipainolevyssä. 30 tablettia (Vnr 08 13 44), 113,99 €. Reseptilääke. Korvattavuus: Rajoitetusti peruskorvattava B-lausunnolla peruskorvausoikeuden (3023) edellytyksin. Hinta potilaalle: 68,39 €. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Lisätiedot: Pharmaca Fennica tai ALK-Abelló Nordic A/S, sivuliike Suomessa, Linnoitustie 4, 02600 Espoo, p. 09 5842 2120. Myyntiluvan haltija: ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6–8, 2970 Hørsholm, Tanska.

Teksti perustuu 27.1.2021 päivitettyyn valmisteyhteenvetoon.

03.02.2022

Viimeisin päivitys: 2022.11.03